If you lose all over again you double your bet again and keep repeating the doubling process and soon you hit a win and then resume your original bet Slots Master
Franchise Highlight

SYARAT-SYARAT PENEBUSAN HADIAH

[PERADUAN JAWAB DAN MENANG EMAS & PENGUNJUNG BERTUAH DIGITAL FIM2021]

UMUM

 • Penganjur berhak sepenuhnya ke atas penentuan pemenang.
 • Semua Pemenang hendaklah menuntut hadiah mereka dalam tempoh 16/10/2021  – 30/11/2021. Sekiranya Pemenang gagal menuntut hadiah mereka/ gagal mencalonkan wakil dalam tempoh masa yang diperuntukkan, Penganjur berhak menarik balik hadiah/memberikan hadiah kepada Peserta/Pemenang lain.
 • Pemenang hendaklah menuntut hadiah di pejabat MFA pada waktu yang ditetapkan iaitu jam 10.00 pagi sehingga 4.00 petang atau menggunakan perkhidmatan pengeposan hadiah bagi yang berada jauh daripada pejabat MFA.
 • Maklumat pengeposan sila rujuk TERMA PENGEPOSAN
 • Peserta dikehendaki mengemukakan Bukti Identiti semasa/sebelum untuk tujuan penebusan hadiah.
 • Pemenang yang memerlukan wakil untuk menuntut hadiah bagi pihak mereka hendaklah memastikan bahawa wakil mengemukakan surat kebenaran yang ditandatangani oleh Pemenang, satu salinan Bukti Identiti Pemenang, dan Bukti Identiti wakil.
 • Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik, mesti digunakan dalam tempoh masa yang ditetapkan (yang mana berkenaan) dan tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai.

 

TERMA PENGEPOSAN

 • Pemenang yang ingin menebus hadiah secara pengeposan, perlu menanggung kos pengeposan hadiah tersebut sebanyak RM10.
 • Penghantaran hadiah hanya akan diproses selepas pembayaran kos pengeposan di kreditkan ke akaun MFA (Maybank: 5640-1670-9808)
 • Pemenang perlu menyediakan maklumat yang berkaitan untuk urusan pengeposan hadiah.
 • Penganjur tidak akan bertanggungjawab keatas sebarang kerosakan yang berlaku semasa proses penghantaran hadiah oleh pihak Pos Laju.

 

UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI:

Nurul Ain

011-2924 0213 (H/P)

03-6241 4141 (PEJ)

ain.mohamad@mfa.org.my

244589977_810575106321260_1056014720501943720_n (1)