If you lose all over again you double your bet again and keep repeating the doubling process and soon you hit a win and then resume your original bet Slots Master
Franchise Highlight

AWANI Rangers:Sektor francais Malaysia kini lebih berprestij

Kuala Lumpur, 16 October 2019,

Anugerah Francais Malaysia telah mula diperkenalkan pada tahun 1997 bagi memberi galakan kepada pembangunan francais di pasaran tempatan dan antarabangsa. Majlis ini juga memberi penghargaan di atas sumbangan dan sokongan yang telah diberikan oleh pelbagai pihak ke arah memajukan lagi industri francais di Malaysia. Tambahan lagi, ianya mengeratkan hubungan dan kerjasama di kalangan ahli Malaysian Franchise Award (MFA) serta semua pihak yang terlibat di dalam sektor francais. Laporan ini disediakan oleh Natasha Nari, AWANI Rangers Universiti Putra Malaysia.

21.10 1

Sumber: Astro Awani

Artikel Penuh: http://www.astroawani.com/video-malaysia/awani-rangers-sektor-francais-malaysia-kini-lebih-berprestij-1814373