If you lose all over again you double your bet again and keep repeating the doubling process and soon you hit a win and then resume your original bet Slots Master
Franchise Highlight

7-Eleven menang anugerah Syarikat Tahun Ini

14 Disember 2021,
 RANGKAIAN kedai serbaneka terbesar negara, 7-Eleven Malaysia memenangi anugerah Syarikat Tahun Ini dalam kategori runcit sempena Anugerah Kemampanan dan CSR Malaysia 2021, baru-baru ini.
Anugerah itu pengiktirafan terhadap komitmen syarikat mempromosikan kelestarian ekonomi.Ia juga tahun kelima berturut-turut 7-Eleven menang anugerah berkenaan.

Pengurus Besar Pemasaran 7-Eleven Malaysia, Chin Hor Wai berkata, penganugerahan ini lebih mendorong pihaknya terus berkhidmat kepada masyarakat.

“Memandangkan tanggungjawab sosial korporat (CSR) adalah tiang teras kepada perniagaan kami, kami berbesar hati menerima pengiktirafan atas impak yang kami jalankan kepada komuniti.

“Kami berhasrat melangkaui keuntungan semata-mata dan memainkan peranandalam meningkatkan transformasi sosioekonomi Malaysia,” katanya.

Turut hadir di Anugerah Kemampanan dan CSR Malaysia 2021 Aktivis Sosial dan Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Lee Lam Thye.

Penilaian anugerah berkenaan dijalankan menerusi pelbagai kriteria. Ia termasuk tujuan serta matlamat jelas syarikat dalam menjalankan CSR, impak serta kepentingan inisiatif dan kekerapan aktivitinya dalam aspek itu.

CSR Malaysia turut membuat penilaian dari segi jumlah sumbangan diberikan, ketelusan syarikat dalam melaporkan aktiviti CSR, kreativiti perlaksanaan, kekuatan pasukan dan keberkesanan setiap inisiatif.

FN70
Sumber: Harian Metro
Artikel Penuh: https://www.hmetro.com.my/bisnes/2021/12/788247/7-eleven-menang-anugerah-syarikat-tahun-ini

// <![CDATA[
(function(){/* Copyright The Closure Library Authors. SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ ‘use strict’;/* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ const d=function(a,b=null){return b&&b.getAttribute(“data-jc”)===String(a)?b:document.querySelector(`[${“data-jc”}=”${a}”]`)}(103,document.currentScript);if(null==d)throw Error(“JSC not found 103”);const f={},k=d.attributes;for(let a=k.length-1;0{var g,h;c=c[0];”HeavyAdIntervention”===(null===(g=null===c||void 0===c?void 0:c.body)||void 0===g?void 0:g.id)&&(c=0