If you lose all over again you double your bet again and keep repeating the doubling process and soon you hit a win and then resume your original bet Slots Master
Franchise Highlight

Program Francais Mikro dan Mampu Milik – Negeri Kelantan

Map Unavailable

Date/Time

Date(s) – 05/03/2022 – 06/03/2022
9:00 am – 6:00 pm

Categories


Program Francais Mikro dan Mampu Milik

Kursus Asas Perniagaan Francais 

 

Tarikh                             : 5 – 6 Mac 2022

Tempat                           : Perdana Hotel, Kota Bharu Kelantan 

Yuran Penyertaan     : RM100

 

Untuk makluman, pihak MFA telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program latihan francais mikro dan mampu milik sejajar dengan usaha kerajaan untuk memberi peluang dan galakkan kepada orang ramai yang ingin menceburi bidang perniagaan francais mikro dan mampu milik yang ditawarkan oleh francaisor daripada jenama francais tempatan.

Dalam merealisasikan matlamat tersebut, MFA berpendapat bahawa aspek latihan dan pembangunan usahawan merupakan salah satu elemen penting dalam meneruskan pembangunan industri francais yang lebih mantap dan berdaya maju, seiring dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub francais serantau.

Sehubungan dengan itu, diseru untuk semua golongan usahawan atau yang ingin memiliki sendiri perniagaan francais mikro dan mampu milik ini untuk menyertai program ini dan bersama-sama menerokai peluang yang telah kerajaan sediakan.

 

TERMA DAN SYARAT:

Bayaran kursus: Yuran adalah termasuk Bahan Rujukan , Makan dan Minum semasa Kursus, Penginapan (1  Bilik Kongsi 2 orang), dan Sijil Penyertaan 

Pendaftaran dan pengesahan kursus:  Pendaftaraan yang melebihi seorang mestilah membuat pendaftaran semula. Borang pendaftaran yang lengkap dan pembayaran WAJIB diterima oleh MFA sebelum  28 Februari 2021. MFA akan melepaskan pendaftaran jika bayaran kursus tidak dibayar selewatnya pada 28 Februari 2022. Invois akan diberikan untuk tujuan pembayaran.

Bayaran Balik:

Untuk Pendaftaran Berbayar:

i) 14 hari sebelum kursus: Bayaran balik penuh atau boleh dipindah milik

ii) 14 hari sebelum kursus: Bayaran balik ditolak 40% yuran pentadbir atau boleh dipindah milik

iii) Kurang dari 14 hari sebelum kursus: Tanpa bayaran balik tetapi boleh dipindah milik

iv) Tidak ditunjukkan: Tiada bayaran balik dan tidak boleh dipindah milik.

Saiz kelas: Sehingga 30 penyertaan

Dasar pembatalan dan penangguhan: Pembatalan mesti diberikan secara bertulis oleh peserta latihan 1 minggu lebih awal, yang mesti diakui oleh MFA sebagai sah. Kursus boleh ditangguhkan hanya sekali oleh peserta latihan. Denda sebanyak 25% dari yuran kursus akan dikenakan setiap kali kursus ditangguhkan kemudian.

Pembatalan kursus: MFA berhak untuk membatalkan kursus kerana keadaan yang tidak dijangka. MFA tidak bertanggungjawab atas pengaturan perjalanan dan kerugian yang tidak dapat dikembalikan akibat perubahan atau pembatalan penjadualan kursus pada bila-bila masa.

Lain-lain: Pemerhati tidak dibenarkan.

BookingsTicket Type Spaces
Standard Ticket